Contactgegevens Beekdaelen Lokaal :

Facebook     :   https://www.facebook.com/BeekdaelenLokaal

Instagram     :   https://www.instagram.com/beekdaelenlokaal/

E-mail           :  info@beekdaelenlokaal.nl

Telefoon       :   06-50652457

Website        :   www.beekdaelenlokaal.nl
 

Fiscaal/RSIN nummer : 853451771

Huidig Bestuur sinds 1 Januari 2022:

  • A.H.M.(Fons) Heuts, voorzitter

  • Dr. Ir. (Harry) G. Bakker, penningmeester

  • M. (Marjo) Bachaus, secretaris

  • A.A.B. (Funs) Pluijmaekers

  • J. (Jean) Joosten

Er is geen beloningsbeleid voor bestuur of fractieleden.

Verkiezingsprogramma : zie website

Fiscaal/RSIN nummer : 853451771

Activiteitenplan sinds 2018 :

  • Oprichting Beekdaelen Lokaal, samenstelling van de voormalige partijen Burger Belangen Nuth, Lokale Partij Groot Nuth, Trots Op Nuth, Fractie Pluijmaekers.

  • Samenstellen Verkiezingsprogramma

  • Werving fondsen voor verkiezingen

  • Deelname Verkiezingen Gemeente Beekdaelen 2018

  • Verkiezingsuitslag 5 zetels, info raadsleden zie website.

Kort Beleidsplan 2019/20

De partij heeft 6 raadszetels en fungeert in de coalitie van de gemeente Beekdaelen. Er zijn nogal wat aanloopproblemen in die gemeente en de partij wil daartoe eerst alle problemen oplossen en daarna pas nieuw beleid aanzetten. dat wordt door alle raadsleen en fractieleden uitgedragen in commissie en raadsvergaderingen. De gemeente streeft naar zelfsturende teams van ambtenaren en burgers. De partij ziet daar wel wat problemen omdat de aansturing van de ambtenaren dan lastig is en streeft daarom naar meer hiërarchie in het ambtenaren apparaat. Het college neemt nogal wat afstand tot beslissingen die genomen moeten worden en die afstand kost veel geld, waar de partij nu meestuurt in de auditcommissie en raadscommissies om de kosten te beperken. De partij tracht het partijprogramma tot uitvoering te brengen middels raadsvoorstellen en per onderwerp gekozen partners. Zo is de keuze van een nieuwe gemeentehuis een hot issue. De partij wil dit uitstellen tot een of twee jaar later en eerst orde op zaken stellen in de nieuwe organisatie van de drie oude gemeenten. Een probleem is dat momenteel een partij nogal de boventoon viert in nieuwe college en raad en dat geeft wrijving in de  oude gemeentes. De partij streeft ernaar om over twee jaar bij nieuwe verkiezingen iets groter te worden en mee te doen aan de nieuwe coalitievorming. De partij had in 2017/8 in Nuth drie wethouders.

Beekdaelen lokaal heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

 

Balans Beekdaelen Lokaal 2022

Banksaldo €467,21 Vermogen €467,21
Totaal Activa €467,21 Totaal Passiva €467,21