Onderstaand de speerpunten waarop we de komende 3 jaar onze pijlen richten :                       

SPEERPUNT: Bij Beekdaelen Lokaal telt uw inspraak mee

SPEERPUNT: Op de WMO niet bezuinigen

SPEERPUNT: 15 miljoen voor nieuw gemeentehuis is verspilling

SPEERPUNT: Behoud van voorzieningen voor alle verenigingen

SPEERPUNT: Gemeentelijke informatie blijft in weekblad

SPEERPUNT: Stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap

SPEERPUNT: Veilige jeugdbegeleiding bij sociale activiteiten

SPEERPUNT: Streven naar een onkruidvrije gemeente

SPEERPUNT: Effectieve en veilige verkeerscirculatie in de gehele gemeente

SPEERPUNT: Wensbus uitbreiden

SPEERPUNT: Clemensdomein terug naar Merkelbeek

SPEERPUNT: Strenge handhaving tegen vervuilers en vervuiling

SPEERPUNT: Wij doen er alles aan om overlast van vliegtuigen te beperken

SPEERPUNT: Ondersteuning jeugdactiviteiten en onderwijs

SPEERPUNT: Samen met gemeente, politie en buurt zorgdragen voor veiligheid

SPEERPUNT: Gemeentelijke dienstverlening in alle kernen

SPEERPUNT: Geen onroerendezaakbelasting (OZB) over zonnepanelen

SPEERPUNT: De energietransitie moet geen nachtmerrie worden

SPEERPUNT: De inwoners zijn de klanten van de gemeente